70% av företag misslyckas med att uppnå sina mål

Misslyckanden beror på brist av ägarskap och samordning bland projekt och initiativ. 33% av företag genomför mindre än hälften av sina planerade projekt. 90% av organisationerna misslyckas med att implementera sina strategier.

Företag gör målstyrningen för komplex

Högsta ledningen och närmsta chefer kommunicerar olika mål och strategier utan samordning, vilket skapar förvirring bland anställda. Mål och dokumentation är fragmenterade i olika format och digitala kanaler, vilket leder till bristande förståelse och stress hos personalen.

Tydlighet, transparens och enkelhet kommer ta er till målen

Det är dags att trycka på återställningsknappen och att uppdatera sättet ni arbetar på. För att nå ambitiösa tillväxtmål och vara relevanta framöver så behöver ditt företag det mest effektiva och moderna arbetssättet. NOQX gör dessutom det nya arbetssättet roligt och inspirerande.

NOQX transparency tree

En plattform för målstyrning och samarbete

NOQX erbjuder ett målstyrningsverktyg som tar samarbetet mellan avdelningar till en helt ny nivå. Vi erbjuder en unik användarupplevelse som ger företag möjlighet att uppnå samsyn kring sina mål och som skapar handlingskraft. Effektiv rapportering ger ovärderliga insikter för datadrivet beslutsfattande, vilket leder till en mer effektiv och framgångsrik arbetsmiljö.

NOQX OKR

Skapar handlingskraft

Visionen är ett företags ultimata mål, den bryts sedan ner i strategier och målstyrning för året. Teamen kan baserat på årsmålen bryta ner målen ytterliggare i olika sprintar och plocka fram deras dagliga att göra listor. Ett effektivt verktyg för att accelerera handlingskraft och vem som gör vad till när!

Ta reda på hur du krossar dina mål!