NOQX

NOQX

Krossa dina Sätt Kommunicera Följ upp Visualisera Agera på mål

Få klarhet kring era företagsmål och hur varje individ och team bidrar till att nå dem. Stärk samarbetet för att nå era ambitiösa tillväxtmål.

Prestera på topp 🏆

För framgångsrika företag 🥇

Handlingskraft varje dag 🎯

Tydliggör förväntningarna på individer och team och skapar handlingskraft varje dag.

Ökat samarbete 👯‍♀️

Gör det kul och underlättar gränsöverskridande samarbete.

Transparens ✅

Få en översikt över hur dina mål stämmer överens med företagets mål och vad andra team jobbar med.

Engagemang 💎

Äntligen en plattform som är kul att arbeta i och där du ser resultaten av ditt arbete varje dag.

Vill du överprestera dina mål?

Lyckas med din målstyrning 🌈

🎯

OKRs

🎯

SMARTA mål

🎯

KPI-uppföljning

🎯

Lockes målsättningsteori

Få en rundtur 😍

Spela video om NOQX Purple stripe

Senaste nytt

  • ✨ All
  • 🗂️ Mallar
  • 👀 Video
  • 🎙️ Podcast
  • ✏️ Blogg
  • 📚 E-böcker

Vill du nå ambitiösa tillväxtmål?