NOQX logo

Vad är CSRD? Här är allt du behöver veta 🌱

Vad är CSRD? Här är allt du behöver veta 🌱

CSRD

I dagens affärsvärld hör vi ofta två ord: CSRD eller Corporate Social Responsibility Directive. Detta är en viktig lag som har införts i EU och sätter en ny standard för att rapportera om hållbarhet globalt. Låt oss titta på vad CSRD är, varför det är viktigt och vilka det påverkar.

Vad är CSRD?

CSRD står för Corporate Sustainability Reporting Directive. Det är som en ny lag i Europa som säger åt stora företag och noterade små och medelstora företag att dela med sig av information om hur de påverkar miljön och samhället. De måste göra det regelbundet i sina rapporter. Målet är att hjälpa folk som investerar i företagen, köper deras produkter och de som tar beslut att förstå hur bra eller dåligt företagen gör det. Det handlar inte bara om pengar utan också om andra saker. Målet med lagen är att få företagen att vara mer ansvarstagande och ändra hur de pratar om hållbarhet. CSRD började gälla den 5 januari 2023 och påverkar runt 50 000 företag i Europa för att göra rapporteringen mer likadan överallt.

CSRD bygger vidare på den befintliga Non-Financial Reporting Directive (NFRD), som fick stora företag att rapportera om hållbarhet sedan 2018. Den här nya lagen svarar på att det blir allt viktigare att rapportera om miljö-, sociala och styrningsfrågor (ESG). För närvarande är informationen som företag rapporterar ofta ofullständig eller svår att jämföra, vilket gör det svårt för investerare. För att lösa detta införde EU CSRD för att skapa en gemensam ram för pålitlig och jämförbar rapportering om hållbarhet. På så sätt kan investeringar riktas mot mer hållbara teknologier och företag.

Den 28 november 2022 sa EU-rådet ja till CSRD. Snart måste företagen börja skicka in sina rapporter enligt CSRD, och det måste börja från den 1 januari 2025, för året 2024. Det kan vara svårt eftersom att samla och granska information tar tid och pengar. Om ditt företag är osäkert om hur man gör det här, är det en bra tid att lära sig mer. Vi finns här för att hjälpa till.

Vem påverkas av CSRD?

År 2028 kommer följande företag eller verksamheter att behöva följa CSRD:

Stora noterade företag

Inkluderar företag som är listade på en EU-reglerad marknadsplats, förutom ”mikroföretag” som inte uppfyller två av de tre angivna kriterierna på på varandra följande balansdagar:

 • Totala tillgångar på minst 350 000 euro (437 500).
 • Nettointäkter (omsättning) på minst 700 000 euro (857 000).
 • En arbetsstyrka med minst 10 anställda (i genomsnitt) under året.

EU-baserade stora företag, oavsett noteringsstatus

Inkluderar både listade och icke-listade företag som uppfyller två av följande tre kriterier på två på varandra följande balansdagar:

 • Totala tillgångar på minst 20 miljoner euro (25* miljoner).
 • Nettoomsättning på minst 40 miljoner euro (50* miljoner).
 • En arbetsstyrka med minst 250 anställda (i genomsnitt) under året.

’Tredjeland’ verksamheter

Inkluderar icke-EU-föräldrakoncerner till EU-dotterbolag, med årlig EU-omsättning på minst 150 miljoner euro under de senaste två åren, och som äger en av följande:

 • En betydande EU-baserad verksamhet.
 • Ett EU-baserat dotterbolag med värdepapper noterade på en EU-reglerad marknadsplats.
 • En EU-filial med en miniminettomsättning på 40 miljoner euro.

När träder CSRD i kraft?

Den 28 november 2022 gav Europeiska unionens råd sitt slutgiltiga godkännande till Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). När rådet godkände Europaparlamentets ståndpunkt blev CSRD en officiell lag. Medlemsländerna måste genomföra de nya reglerna 18 månader senare. Här är vad du kan förvänta dig de kommande åren:

 • Slutet av 2023: EU:s medlemsländer måste omvandla EU-direktivet till sina egna nationella lagar.
 • 1 januari 2024: Företag som omfattas av CSRD, och som för närvarande rapporterar enligt NFRD, måste rapportera sina ekonomiska resultat för 2024 år 2025. Dessutom måste alla andra stora EU-företag under CSRD börja rapportera från början av 2024.
 • 1 januari 2025: Företag som redan följer NFRD-reglerna måste börja rapportera för det ekonomiska året 2024.
 • 1 januari 2026: Små och medelstora företag noterade på en reglerad marknad (exklusive mikroföretag) måste rapportera för det ekonomiska året 2025, men med mindre strikta rapporteringskrav.
 • 1 januari 2028: Små och medelstora företag, små och icke-komplexa kreditinstitut samt försäkringsföretag måste börja rapportera för det ekonomiska året 2027. Det finns också möjlighet till frivillig avståndstagande fram till 2028, och rapporteringsstandarderna för små och medelstora företag kommer att vara mer lindriga.
 • 1 januari 2029: Icke-europeiska företag med filialer eller dotterbolag i EU, med en nettointäkt på 150 miljoner euro i EU, måste börja rapportera.

Varför är det viktigt?

 • Undvika problem: Genom att tänka på dessa principer kan företag undvika problem som rör miljön och samhället. Det hjälper dem också att vara starka under lång tid.
 • Få ett gott rykte: Att göra bra saker får människor att tycka om ett företag mer. Det får företaget att se bra ut, och kunder gillar också att köpa från företag som gör gott för samhället.
 • För att följa reglerna: Att tänka på CSRD hjälper företag att följa reglerna. Det minskar risken för juridiska problem och håller dessutom företaget i linje med vad människor förväntar sig.
 • Få mer stöd från investerare: Numera gillar investerare företag som bryr sig om CSRD. Om ett företag uppmärksammar dessa goda saker kanske fler investerare är intresserade av att stödja dem.
 • Gör anställda glada: När ett företag bryr sig om CSRD blir ofta anställda lyckligare. Människor tycker om att arbeta för företag som har en positiv påverkan på världen.

Verkar det förvirrande?

Då borde du använda dig av OKRs. OKRs (Objectives and Key Results) hjälper till att ställa tydliga mål och mätbara steg för att följa CSRD.

csrd-all-you-need-to-know-NOQX

Det är som att ha en karta som bryter ner den komplexa rapporteringsprocessen i hanterbara steg. Det är precis det vi gör här på NOQX. Genom att använda vår målsättningsplattform kan företag enkelt följa sin framsteg och se till att de uppfyller alla CSRD-krav. Så istället för att känna sig överväldigade, ger OKRs och tydlig målsättning ett klart och enkelt sätt att tackla utmaningarna med hållbarhetsrapportering. Läs mer om NOQX här, och var säker på att kolla in vår OKR-guide.

Mer att utforska 😍

Maximera din målstyrning med vår kraftfulla PowerPoint OKR mall! I dagens föränderliga värld av målhantering är det dags för ett...

Martin Weibull, skulle du kunna berätta lite om dig själv och din roll på Intelliplan? Jag är en pappa till...

Jeff Gothelf, berätta lite om dig själv. Vem är du? Jag heter Jeff Gothelf och jag är en designer, produktchef...

Vill du nå dina mål?