NOQX logo

Giles Whiting om hur man arbetar med OKR, tidigare COO på Forsta och operativ rådgivare på Verdane 📈

Giles Whiting om hur man arbetar med OKR, tidigare COO på Forsta och operativ rådgivare på Verdane 📈

Giles Whiting Verdane

I den här intervjun möter vi Giles Whiting, före detta VD och COO på Forsta och rådgivare på Verdane. Giles delar med sig av viktiga tankar om varför det är så viktigt att sätta och prata om mål i företag. Deras erfarenheter och strategier visar hur viktigt det är att vara konsekvent, hålla det enkelt och se till att alla mål är i linje med varandra, både för professionell och personlig framgång.

Kan du snälla presentera dig själv och berätta lite mer om din roll?

Absolut. De senaste tre åren har jag lett Forsta som COO och VD, med huvudfokus på företagets försäljningsstrategier. Det har varit en otrolig resa, och vårt huvudmål har varit betydande tillväxt. Jag ser fram emot att dela med mig av våra erfarenheter och insikter i den här intervjun.

Kan du dela med dig av varför du startade Forsta och hur du blev involverad med Verdane?

Jag har erfarenhet från SaaS-företag, vilket först fick mig att jobba som rådgivare på Verdane. Tidigt där insåg Verdane och teamet att Forsta, som tidigare hette Confirmit, hade stor potential som inte utnyttjades helt. Jag gick samman med vår dåvarande VD. Tillsammans började vi ändra företagets strategi och hur det drevs.

Låter som att du gjorde ett smart drag. Var du med och bestämde vad företaget ville uppnå och vad det står för?

Ja, absolut. Forsta hade en fantastisk produkt och teknikplattform, men tillväxten hade stagnerat på grund av en underpresterande försäljningsstrategi. Så när jag kom in, förnyade vi vår strategi för att fokusera på både organisk och icke-organisk tillväxt, vilket vi satsade på under de första 18 månaderna till två år och som till slut ledde till att företaget förvärvades mindre än tre år senare.

Vår vision var tydlig: att bli den ledande plattformen för mänsklig upplevelse i världen, där företag söker insikter för att förbättra sina verksamheter. Denna övergripande vision vägledde våra mål, och det var avgörande att föra ner dem så att varje anställd förstod sin roll för att uppnå den.

Målsättning kan vara komplicerat, särskilt i en snabbt föränderlig affärsmiljö. Hur sätter och kommunicerar du mål inom dina organisationer?

Att sätta mål är viktigt. Vi har en strukturerad process för detta. I början av varje år kommunicerar vi de viktigaste mätenheterna och målen vi vill uppnå. Dessa inkluderar kundnöjdhet, NPS-poäng, tillväxtsiffror, kostnader och medarbetarupplevelse. Vi bryter ner dem på olika avdelningar och team.

Varje avdelning utvecklar sina Mål och Nyckelresultat (OKR) baserat på företagets mål. Till exempel funderar kundsupportavdelningen på hur deras supportkvalitet påverkar kundnöjdheten, medan snabbheten i svar påverkar kundlojaliteten. OKR-processen säkerställer att alla i organisationen är överens.

Så, ni använder OKR för avdelnings- och teamnivåmål. Vad sägs om individuella anställda? Har de också OKR?

Ja, det gör de. Varje anställd har sina egna mål och planer som är kopplade till avdelnings- och företagsmålen. Dessa individuella mål integreras i prestationsutvärderingsprocessen, vilket gör det möjligt för anställda att se hur de bidrar till sitt teams mål och, slutligen, företagets mål.

Det är viktigt att regelbundet prata om och följa upp målen. Hur ofta går ni igenom och ändrar dem?

Vi delar upp våra mål i kvartalscykler, vilket matchar företagets naturliga rytm. Vissa mätetal, som medarbetarupplevelse, följer en halvårsrytm med mellanliggande uppföljningar. Men det som är avgörande är de månatliga allmänna mötena där hela företaget samlas för att uppdatera alla om vår prestation, framsteg och status för våra mål. Det är också viktigt att ha bi-veckovisa teammöten för mer fokuserade diskussioner.

Du har delat med dig av ett bra sätt att sätta mål inom dina företag. Men många företag har problem med att genomföra målen. Vad skulle du rekommendera för företag som vill göra målsättningen tydligare och lättare att genomföra?

Det är sant att många företag står inför utmaningar när de försöker uppnå sina mål. En viktig aspekt är förenkling. Överkomplicera inte processen för att sätta mål. Kommunicera dina mål tidigt så att anställda har en försprång och kan fundera över hur de kan bidra. Parallellisera processen istället för att vänta på att varje nivå ska sätta mål sekventiellt, för att spara tid och få alla att vara överens snabbare.

Och kom ihåg, konsekvens är nyckeln. Upprepa dina mål med samma visuella och verbala språk för att hålla ditt team fokuserat och motiverat. Om du bestämmer dig för att ändra dina mål, förklara skälen bakom det. Men se till att ditt team förstår att dessa är prioriteringar och att de måste förbli konsekventa.

Det är tydligt att en enkel och konsekvent metod för att sätta och kommunicera mål är viktigt. Har du några egna mål att dela med dig av och några tips för målsättning till vår publik?

Absolut. På sistone har jag funderat på personliga mål, särskilt kopplat till min passion för schack. Jag är engagerad i att förbättra mina schackkunskaper och har börjat ta lektioner online. Mitt personliga knep för målsättning är konsekvens. Precis som inom affärer avsätter jag tid och skyddar den för mina personliga intressen. Oavsett om det är schack eller något annat personligt mål, är det avgörande för framsteg att skapa en rutin och konsekvent ägna tid åt det.

Mer att utforska 😍

Maximera ditt teams potential med vår Retrospektiv Powerpoint Mall! Är du redo att lyfta ditt team till nästa nivå av...

Maximera din målstyrning med vår kraftfulla PowerPoint OKR mall! I dagens föränderliga värld av målhantering är det dags för ett...

Martin Weibull, skulle du kunna berätta lite om dig själv och din roll på Intelliplan? Jag är en pappa till...

Vill du nå dina mål?