NOQX logo

Vilka fördelar finns det med balanserat styrkort?

Vilka fördelar finns det med balanserat styrkort?

Balanced Scorecard NOQX

Balanserat styrkort ger företag ett sätt att se på hur bra de presterar på alla områden. Dessutom hjälper det att få strategiska mål att passa ihop och gör beslutsfattandet bättre. Det pushar även alltid för att bli bättre på det man gör, vilket leder till långsiktig framgång.

I den snabba och alltid föränderliga affärsvärlden handlar framgång inte bara om pengar. När företag vill växa och ha långsiktig framgång är det viktigt att se på prestation på ett helhetsvis.

Ramverket utvecklades av Robert Kaplan och David Norton i början av 1990-talet. Balanserat styrkort ger en helhetsbild av en organisations prestation genom att omfatta perspektiv kring ekonomi, kund, interna processer och lärande och tillväxt. Dessutom är tanken bakom den balanserade styrningen bygger på insikten att ekonomiska mått i sig inte är tillräckliga. De ger inte en komplett bild av ett företags prestation och framsteg mot sina strategiska mål.

Fyra centrala perspektiv inom den balanserat styrkort.

Finansperspektivet

Detta perspektiv fokuserar på traditionella ekonomiska mått såsom intäktsökning, lönsamhet, avkastning på investeringar och likviditet. Det ger en förståelse för hur organisationen presterar ekonomiskt.

Exempel: XYZ Electronics strävar efter att uppnå en ökning på 15% i årlig intäkt. Dessutom vill man bibehålla en vinstmarginal på minst 20% och uppnå en avkastning på investeringar på 10%.

Kundperspektivet

Tittar på organisationen från kundens perspektiv och inkluderar saker som kundnöjdhet, lojalitet, att behålla kunder och hur stor del av marknaden man har. Det är därför viktigt att förstå vad kunderna behöver och gillar för att vara framgångsrik på lång sikt.

Exempel: XYZ Electronics vill ha en kundnöjdhet på 90%, behålla 80% av sina kunder. Sikta på att få 25% av marknaden i sina viktiga områden.

Perspektivet för interna processer

Vidare granskar detta perspektiv de interna processerna och arbetsuppgifterna som krävs för att ge kunderna värde och uppnå ekonomiska mål. Det handlar om hur företaget gör saker och hur effektivt det görs.

Exempel: XYZ Electronics vill minska antalet fel i produkter till mindre än 1%, göra tillverkningen snabbare med 20%. Förbättra tiden för att utveckla nya produkter med 15%.


Perspektivet för lärande och tillväxt

Det blir även viktigt att titta på hur bra organisationen kan lära sig nya saker, vara uppfinningsrik, och hjälpa sina anställda och teknik att utvecklas. Det inkluderar att kolla på hur bra folk tränas, utvecklas i sina jobb, och hur företaget använder kunskap och teknik.

Exempel: XYZ Electronics tänker lägga 5% av sina pengar på forskning och utveckling, ge 40 timmars träning till varje anställd varje år, och se till att de anställda känner sig engagerade med en poäng på 85%.

Fördelarna med att använda sig av balanserat styrkort

Balanserat styrkort ger många fördelar för företag som vill göra bra ifrån sig och hålla på länge. Genom att tänka på lärande och tillväxt kan företag skapa en kultur där folk hela tiden lär sig och kommer på nya idéer. Likaså kan det hjälpa sina anställda att lära sig viktiga saker och hålla koll på de senaste teknikutvecklingarna. Genom att satsa på forskning och utveckling kan företag vara kreativa och göra sina produkter och tjänster bättre. Att hålla högt engagemang bland anställda är viktigt för att se till att alla är motiverade och engagerade i sitt jobb.

Genom att använda den balanserade styrningen kan företag få en bättre och mer balanserad metod för att se hur bra de gör det. Det hjälper dem att koppla sina stora mål till de små sakerna de gör varje dag och fokusera på en riktning som alla förstår. Dessutom stödjer det beslut baserade på data, vilket låter företag hålla koll på hur bra de gör framsteg och ändra planer om det behövs.

De riktiga fördelarna med den balanserade styrningen ligger i dess förmåga att göra företag bättre. Dessutom hjälper den företag att bli mer effektiva samtidigt som de växer hållbart. Det ger dem också en fördel i dagens snabba affärsvärld genom att se till att de kan anpassa sig snabbt till förändringar på marknaden.

Mer att utforska 😍

Vad är en SWOT analys? En SWOT-analys är ett smidigt verktyg som används för att kartlägga och analysera styrkor, svagheter,...

Vad är Management by Objectives? Management by Objectives (MBO) är som att sätta mål med ditt team, fast på ett...

Lås upp framgångens hemligheter med vår KPI Cheat Sheet! 🚀 Är du redo att driva ditt företag till nya höjder...

Vill du nå dina mål?